LUX* IT UP! 轻装上阵

轻装上阵?丽世多项餐标包含半餐、全餐、一价全包可供选择,除此之外,美岸丽世还奉上LUX* It Up 套餐,包括了一系列惊喜体验:全天游历丽世私人岛屿-双可可岛,印度洋探秘和LUX* Me 养生理疗。宾客还可以搭配丽世组合套餐,选择丽世旗下其他位于毛里求斯或者留尼汪岛的度假村延长您的绚烂假期。

下載的資料單張